Laste päevakeskus

Kontakt
Maleva 2a
Tallinn 11711
Info 611 7648

Avatud
E-R 13.00-19.00

Lastega töötavad
Sotsiaalpedagoog Larissa Julm
Sotsiaalpedagoog Vadim Martšenko
Sotsiaaltöötaja Svetlana Nikolajeva
Psühholoog Annika Metsar

Tutvustus
Tasuta teenus lastega peredele, mille eesmärk on toimetulekuraskuste ennetamine, abi sotsiaalsete probleemide lahendamisel.
Laste päevakeskuses pakutakse lastele õpiabi, aidatakse sisustada laste vaba aega, toetatakse peresid laste käitumisraskuste ja kooliprobleemide  lahendamisel.
Laps suunatakse päevakeskusesse linnaosavalitsuse lastekaitsetöötaja, -kooli sotsiaaltöötaja või linnaosavalitsuse alaealiste komisjoni poolt. Laps võib tulla keskusesse ka omal soovil või lapse hooldaja initsiatiivil.

Laste päevakeskus pakub

 • nõustamist ja toetamist
 • õpiabi
 • sooja lõunat
 • vaba aja sisustamist
 • mängida erinevaid mänge (lauamängud, piljard jt.)
 • kuulata muusikat, vaadata telerit
 • kasutada arvutit
 • arendada käelist tegevust
 • pesemise võimalust
 • osaleda üritustel
 • osaleda laagrites