Tutvustus

 EAKATE PÄEVAKESKUSES ON HUVIRINGIDE TEGEVUS NING SAUNA JA DUŠI TEENUS PEATATUD 25.02.2021 KUNI 25.04.2021  INFO TEL 6117643, 6117646

LASTE PÄEVAKESKUSES TOIMUB 25.02-25.04.2021 INDIVIDUAALNE TÖÖ, TOITLUSTAMINE      INFO TEL 6117648

 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus on Tallinna linna hoolekandeasutus, mis on asutatud 1995.a.
Tema põhieesmärgiks on sotsiaalteenuste osutamine linnaosa toimetulekuraskustega perede lastele ja nende peredele, eakatele ning puuetega inimestele. Sotsiaalkeskuse põhiülesannete elluviimine toimub tema allüksuste, eakate päevakeskuse ja laste päevakeskuse, tegevuse kaudu.

  • EAKATE  PÄEVAKESKUSES pakutakse eakatele sotsiaalteenuseid ja võimalust tegelda huvialaringides ja klubides, korraldatakse ühisüritusi ja väljsõite
  • LASTE PÄEVAKESKUSES tegeldakse toimetulekuraskustes perede laste vaba aja sisustamise, neile järelõppe korraldamisega, seal kasvavate laste toetamise ja järelvalvega

Vaata ka:

  • Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskuse põhimäärus